Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Gemeenten bieden al lange tijd hulp bij schulden, hoewel het pas vanaf 2012 een wettelijke taak is na dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is ingegaan.

De wet geeft een ruim kader waarbinnen de gemeente de hulpverlening zelf kan vormgeven. De hulpverlening heeft vrijwel altijd een integraal karakter. Dit betekent dat er niet alleen aandacht is voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor psychosociale problemen of problemen rond het wonen, de gezondheid, een verslaving of in het gezin.

Schuldhulpverlening is het traject waarin de de schuldenaar (iemand met schulden ) hulp krijgt om zijn schulden te kunnen aflossen. Met als doel dat de schuldenaar de geldzaken weer onder controle krijgt en problemen in de toekomst worden voorkomen.

De hulpverlener kijkt eerst of het mogelijk is een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers (degenen die geld moeten krijgen). Het doel van zo’n regeling is, dat de schuldenaar alle schulden aflost, meestal over een periode van 36 maanden (3 jaar). Wanneer de schuldenaar zijn schulden niet binnen 36 maanden kan terugbetalen, wordt finale kwijting aangevraagd voor het restant van de schulden. Dan is er geen schuld meer na 3 jaar.

Dit kan met een schuldsanering of schuldbemiddeling. Bij schuldsanering geeft de gemeente een lening (saneringskrediet) waarmee alle schulden kunnen worden afgelost. De schuldenaar heeft dan nog alleen schuld bij de gemeente. Over de aflossing hiervan worden duidelijke afspraken gemaakt. Bij schuldbemiddeling maakt de gemeente afspraken met de schuldeisers over aflossing van de schulden.

Een ander instrument is budgetbeheer. De gemeente of een schuldhulpverlener beheert dan het inkomen en zorgt voor de tijdige betalingen. Dit voorkomt nieuwe schulden of achterstanden in de betalingen.

Er zijn ook mogelijkheden op het gebied van financiële dienstverlening. Denk aan beschermingsbewind of stabilisatie. Bij beschermingsbewind beheert een bewindvoerder de inkomsten. Hij of zij zorgt voor een tijdige betaling van de vaste lasten. Bij stabilisatie krijgt de schuldenaar ondersteuning bij het stabiel krijgen van de financiële situatie. Dat is het geval als de uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten.

De schuldenaar heeft een aantal verplichtingen. Bijvoorbeeld de verplichting om alle relevante informatie door te geven. Ook de gemeente kan de schuldenaar een aantal verplichtingen opleggen. Zoals: gemaakte afspraken nakomen, geen nieuwe schulden maken en de verplichting om bij de Belastingdienst alle toeslagen en tegemoetkomingen aan te vragen waar hij of zij recht op heeft.

Binnen de gemeente Woerden kunt u contact opnemen met WoerdenWijzer.

Hulp uit uw omgeving

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Welzijnscoaches
Binnen WoerdenWijzer zijn er welzijnscoaches, die u kunnen helpen met het duidelijk krijgen van uw vraag. Zij kennen en werken samen met o.a. huisartsen, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Zij kijken naar wat u wilt en kunt en helpen u stappen te zetten om dat te bereiken.

Hulp vragen
De hulp kan soms letterlijk uit uw naaste omgeving komen. Want misschien woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Heeft u schulden of geldproblemen? Of verwacht u deze problemen te krijgen? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen.Meer informatie over Schuldhulpverlening en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Gemeente Woerden heeft, vanaf 2019, in samenwerking met het Nibud meerdere Geldkranten gemaakt.Meer informatie over Geldkrant Woerden en organisaties die daarbij kunnen helpen.