Het keukentafelgesprek

Bij het keukentafelgesprek komt er een medewerker van WoerdenWijzer langs om uw hulpvraag met u te bespreken.

Tips voor een goed keukentafelgesprek:

  • Bedenk wat u weer wilt kunnen. Dus niet ‘Ik wil een Regiotaxipas’, maar ‘Ik wil weer bij mijn zus op bezoek kunnen.’

  • Denk vast na over mogelijke oplossingen om weer te kunnen doen wat u wilt.

  • Bedenk wat uw sociale omgeving voor u kan betekenen.

  • Nodig iemand uit om bij het gesprek aanwezig te zijn. Zoals een familielid, vriend of uw mantelzorger.

  • U kunt gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

  • Verwacht u een voorziening of hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Hiervoor geldt in veel gevallen een eigen bijdrage, het abonnementstarief. Stel uw vragen hierover aan uw casemanager. Lees hier meer informatie van het CAK, die de eigen bijdrage int.

  • Als voorbereiding kunt u het ondersteuningsplan invullen. De vragen in het ondersteuningsplan helpen u om uw vraag duidelijk te krijgen. In de veel gestelde vragen over het aanvragen van hulp leest u meer informatie.

  • Houd uw ondersteuningsplan bij het gesprek bij de hand.