Het keukentafelgesprek

Bij het keukentafelgesprek komt er een medewerker van WoerdenWijzer langs om uw hulpvraag met u te bespreken.

Tips voor een goed keukentafelgesprek:

 • Het ondersteuningsplan helpt u om uw vraag duidelijk te krijgen. Heeft u nog geen ondersteuningsplan ingevuld? Dan kunt u dat nog doen als voorbereiding.
  In de veelgestelde vragen over het ondersteuningsplan leest u meer informatie.

 • Houd uw ondersteuningsplan bij het gesprek bij de hand.

 • Bedenk wat u weer wilt kunnen. Dus niet ‘Ik wil een Regiotaxipas’, maar ‘Ik wil weer bij mijn zus op bezoek kunnen.’

 • Wat zijn mogelijke oplossingen om weer te kunnen doen wat u wil?

 • Bedenk wat uw sociale omgeving kan betekenen voor u.

 • Verwacht u een voorziening of hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Hiervoor geldt in veel gevallen een eigen bijdrage.

  Bij het CAK kunt u al een proefberekening maken voor uw eigen bijdrage.

 • Nodig iemand uit om bij het gesprek aanwezig te zijn. Zoals een familielid, vriend of uw mantelzorger.

 • U kunt gratis onafhankelijke ondersteuning krijgen van een cliëntondersteuner.