Waar heeft u een verwijzing voor nodig?

Bij de huisarts en de tandarts kan iedereen terecht zonder verwijzing.
U kunt ook zonder verwijzing terecht bij:

 • maatschappelijk werk
 • een consultatiebureau
 • een fysiotherapeut

Voor sommige hulp moet u een verwijzing hebben, anders moet u de kosten zelf betalen. Hieronder ziet u voor welke hulp een verwijzing nodig is.

Hulp voor kinderen en jongeren (Jeugdwet)

Zoekt u ondersteuning of psychologische hulp voor kinderen van 0 tot 18 jaar? Deze hulp valt onder de Jeugdwet. Voorbeelden van zulke hulp zijn:

 • bezoek aan de psychiater
 • opvoedondersteuning
 • logeeropvang

Van wie moet u de verwijzing krijgen?
Hiervoor heeft u een verwijzing van de gemeente nodig. Die kunt u aanvragen via WoerdenWijzer.

Ook uw huisarts, jeugdarts of medisch specialist kunnen een eerste verwijzing geven voor jeugdhulp. Een vervolg op deze hulp gaat via WoerdenWijzer.

Als u advies wilt over uw aanvraag kunt u contact opnemen met WoerdenWijzer.
Wilt u begeleiding van buiten WoerdenWijzer dan neemt u contact op met een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Hulp bij zelfstandigheid (Wmo)

Kunt u bij het zorgen voor uzelf wel wat hulp gebruiken? Of een hulpmiddel? Deze hulp bij zelfredzaamheid valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voorbeelden van zulke hulp zijn:

 • een rolstoel
 • een scootmobiel
 • begeleiding aan huis
 • huishoudelijke hulp
 • dagbesteding

Van wie moet u de verwijzing krijgen?

Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van de gemeente. Die kunt u aanvragen via WoerdenWijzer.Als u advies wilt over uw aanvraag kunt u contact opnemen met WoerdenWijzer.
Wilt u begeleiding van buiten WoerdenWijzer dan neemt u contact op met een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Medische hulp (zorgverzekering)

Onder medische hulp valt alle zorg bij ziekte en lichamelijke problemen, bijvoorbeeld bij een botbreuk. Uw zorgverzekeraar vraagt om een verwijzing, anders vergoeden zij de kosten niet.

Van wie moet u de verwijzing krijgen?

Voor alle medische kosten die bij de zorgverzekering horen, heeft u een verwijzing nodig van een arts. Meestal is dit uw huisarts. Voor psychiatrische hulp aan volwassenen heeft u ook een verwijzing van de huisarts nodig.

Informatie van de rijksoverheid:

Waarvoor ben ik verzekerd via het basispakket van de zorgverzekering?

24 uur per dag aandacht nodig (Wet langdurige zorg)

Heeft u 24 uur per dag aandacht nodig? Dan worden de zorgkosten waarschijnlijk vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg).

Van wie moet u de verwijzing krijgen?

Een verwijzing kunt u aanvragen bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u een verwijzing heeft, regelt het zorgkantoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)