Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hoe kunt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen? En mee blijven doen in de samenleving? Als u een beperking heeft of ouder bent, heeft u daar misschien hulp bij nodig. Kijk eerst wat u zelf of samen met mensen in uw omgeving kunt oplossen. Lukt dit niet? Dan zijn algemene voorzieningen misschien een oplossing. Dat zijn voorzieningen waarvan iedereen (vaak tegen betaling) gebruik kan maken. Denk hierbij aan een was- en strijkservice of een maaltijdservice.

Bieden de algemene voorzieningen geen passende oplossing? Dan is ondersteuning vanuit de Wmo soms mogelijk. Dat is hulp die bij uw persoonlijke situatie past. Bijvoorbeeld begeleiding, een dagbesteding, huishoudelijke hulp, een scootmobiel of aanpassingen aan uw huis. U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente.

Vindt u dit allemaal nogal ingewikkeld en lijkt het u prettig als er iemand met u meedenkt, dan kunt u via Kwadraad een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. U wordt dan geholpen door iemand met kennis over uw hulpvraag en de paden die genomen moeten worden.

Er zijn in Nederland verschillende wetten voor zorg en hulp. Behalve de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn dat ook de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan neemt u contact op met WoerdenWijzer via de mail info@woerdenwijzer.nl of telefonisch 0348 - 428 600.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb).Meer informatie over Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u een pgb voor zorg uit de Wmo? Dan betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief is maximaal €19 per maand.Meer informatie over Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Soms gaat boodschappen doen niet zo makkelijk. Bijvoorbeeld als u ouder wordt of een beperking heeft. Misschien helpt het gebruik van een boodschappentrolley.Meer informatie over Boodschappen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Het is prettig om in een schoon huis te wonen. Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Op internet vindt u handige tips om het huishouden makkelijker te maken.Meer informatie over Huishoudelijke hulp en organisaties die daarbij kunnen helpen.

U heeft begeleiding nodig als u thuis woont en behoefte heeft aan praktische en sociale hulp in het dagelijks leven.Meer informatie over Begeleiding thuis en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u ernstige psychische klachten? Dan is zelfstandig wonen soms (tijdelijk) niet mogelijk. Is mantelzorg of andere hulp niet genoeg?Meer informatie over Beschermd wonen voor mensen met psychische klachten en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u moeite met fietsen? Kunt u niet goed achterom kijken? Kunt u niet meer zo lang fietsen? Of heeft u problemen met uw evenwicht of met bewegen?Meer informatie over Aangepaste en speciale fietsen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u moeite met autorijden? Bijvoorbeeld door een beperking of door ouderdom? U kunt uw eigen auto laten aanpassen.Meer informatie over Aangepaste auto en organisaties die daarbij kunnen helpen.

De Regiotaxi is openbaar vervoer van deur tot deur. De chauffeur haalt u bij de voordeur van uw woning op.Meer informatie over Regiotaxi en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Wilt u reizen naar een bestemming buiten de regio en heeft u moeite met lopen of autorijden? Dan kunt u met de Valys reizen.Meer informatie over Valys en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Als u zorg of ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo moet u een deel zelf betalen. Dit heet het abonnementstarief.Meer informatie over Abonnementstarief betalen (Wmo) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u moeite met dagelijkse activiteiten? De ergotherapeut kan u helpen om handelingen zelfstandiger of met minder klachten uit te voeren.Meer informatie over Ergotherapie en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Kunt u niet meer thuis wonen? Heeft u veel verzorging of verpleging van deskundigen nodig? Dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis soms noodzakelijk.Meer informatie over Verpleeghuis en woonzorgcentrum en organisaties die daarbij kunnen helpen.