Ondersteuning op school

Iedereen leert op een andere manier. Het is belangrijk dat uw kind op zijn eigen manier kan studeren. Misschien vindt uw kind leren makkelijk, of juist moeilijk. Misschien leer het snel, of juist niet zo snel. Heeft uw zoon of dochter moeite met huiswerk maken? Of met bepaalde vakken op school? Vraag dan op tijd om hulp. Bijvoorbeeld aan klasgenoten, vrienden, familie of iemand van school. U kunt ook kiezen voor bijles of studiebegeleiding.

Denkt u dat er meer aan de hand is dan alleen moeite met leren? Praat er allereerst over met de leerkracht of mentor van uw kind.

Hulp uit uw omgeving

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Welzijnscoaches
Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer.

Hulp vragen
De hulp kan soms letterlijk uit uw naaste omgeving komen. Want misschien woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol.Meer informatie over Hoogbegaafdheid bij kinderen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Voorschoolse educatie is er voor kinderen met een (mogelijke) achterstand van 2,5 jaar tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is er voor kinderen van 4 tot 6 jaar.Meer informatie over Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven.Meer informatie over Passend en speciaal onderwijs en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen met bijles en huiswerkbegeleiding.Meer informatie over Huiswerkbegeleiding en organisaties die daarbij kunnen helpen.