Ondersteuning op school

Iedereen leert op een andere manier. Het is belangrijk dat uw kind op zijn eigen manier kan studeren. Misschien vindt uw kind leren makkelijk, of juist moeilijk. Misschien leer het snel, of juist niet zo snel. Heeft uw zoon of dochter moeite met huiswerk maken? Of met bepaalde vakken op school? Vraag dan op tijd om hulp. Bijvoorbeeld aan klasgenoten, vrienden, familie of iemand van school. U kunt ook kiezen voor bijles of studiebegeleiding.

Denkt u dat er meer aan de hand is dan alleen moeite met leren? Praat er allereerst over met de leerkracht of mentor van uw kind.

Hulp uit uw omgeving

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Welzijnscoaches
Binnen WoerdenWijzer zijn er welzijnscoaches, die u kunnen helpen met het duidelijk krijgen van uw vraag. Zij kennen en werken samen met o.a. huisartsen, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Zij kijken naar wat u wilt en kunt en helpen u stappen te zetten om dat te bereiken.

Hulp vragen
De hulp kan soms letterlijk uit uw naaste omgeving komen. Want misschien woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol.Meer informatie over Hoogbegaafdheid bij kinderen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Voorschoolse educatie is er voor kinderen met een (mogelijke) achterstand van 2,5 jaar tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is er voor kinderen van 4 tot 6 jaar.Meer informatie over Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven.Meer informatie over Passend en speciaal onderwijs en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen met bijles en huiswerkbegeleiding.Meer informatie over Huiswerkbegeleiding en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de opvang van kinderen moet van goede kwaliteit zijn.Meer informatie over Kwaliteit van het onderwijs en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Lopen er dingen niet goed op school? Zit uw kind niet goed in zijn vel? Helpt een gesprek met de leerkracht van uw kind niet of is er meer aan de hand?Meer informatie over Hulp bij problemen op school en organisaties die daarbij kunnen helpen.