Dagbesteding

Het is goed voor een mens om de dag zinvol te besteden. Dit kan van alles zijn. Zoals werken, vrijwilligerswerk of zorgen voor een gezin. Ook voor kinderen is het belangrijk dat zij structuur hebben in hun dag.

Het kan zijn dat het u niet lukt om zelf werk of een daginvulling te vinden. Dan zijn er instanties die u kunnen helpen.

Er zijn verschillende vormen van dagbesteding. Hierbij wordt gekeken naar persoonlijke wensen en mogelijkheden. Ook bestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Verder kan er dagbesteding ingezet worden ter ontlasting van de mantelzorger, bijvoorbeeld bij dementie. Onderzoek goed wat voor uw situatie nodig is.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Heeft u een beperking en wilt u graag werken? Daar zijn zeker mogelijkheden voor.Meer informatie over Betaald werk vinden met een beperking en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Een medisch kinderdagverblijf verzorgt dagopvang voor kinderen van 0 tot 7 jaar met een ernstige achterstand in hun ontwikkeling.Meer informatie over Medisch kinderdagverblijf en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Er zijn organisaties die u helpen passend vrijwilligerswerk te vinden.Meer informatie over Vrijwilligerswerk vinden en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u het vermoeden dat u of een ander last heeft van dementie? Neem dan contact op met uw huisarts.Meer informatie over Ondersteuning bij dementie en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Activiteiten helpen bij het leggen van contacten, zijn leerzaam en goed voor de persoonlijke ontwikkeling.Meer informatie over Activiteiten en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Wilt u graag uw dag zinvol organiseren, wilt u uzelf verder ontwikkelen en ontdekken waar uw kracht en talenten liggen? Wilt u graag in contact komen met andere mensen en samen activiteiten ondernemen?Meer informatie over Dagbesteding met een indicatie/verwijzing en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Betaald werk vinden moet u zelf doen. U kunt op internet zoeken naar vacatures. Of uzelf aanmelden bij uitzendbureaus.Meer informatie over Zelf werk vinden en solliciteren en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft uw kind gedragsproblemen? Dat kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf.Meer informatie over Kinderen met een gedragsprobleem en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Is uw kind geboren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking? Of heeft uw kind dit op latere leeftijd gekregen?Meer informatie over Kinderen met een beperking en organisaties die daarbij kunnen helpen.