Kinderen met een bijzondere hulpvraag

Sommige kinderen hebben meer aandacht nodig om zich goed te ontwikkelen. Misschien heeft u het idee dat uw kind vastloopt. U merkt dat het niet goed gaat. Of uw kind zit niet lekker in zijn of haar vel.

Moeilijk gedrag van uw kind kan veel invloed hebben op het hele gezin. Het kan zijn dat de sfeer thuis negatief wordt. Bijvoorbeeld omdat u het gedrag van uw kind niet begrijpt. Of omdat u zelf oververmoeid bent. Of omdat uw kind heel veel aandacht vraagt.

Het gedrag van uw kind kan allerlei oorzaken hebben. Er zijn vele vormen van hulp beschikbaar. Ook als uw kind een ziekte heeft, kunt u hulp krijgen om hiermee om te gaan.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan neemt u contact op met WoerdenWijzer via de mail info@woerdenwijzer.nl of telefonisch 0348 - 428 600.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol.Meer informatie over Hoogbegaafdheid bij kinderen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Is uw kind geboren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking? Of heeft uw kind dit op latere leeftijd gekregen?Meer informatie over Kinderen met een beperking en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft uw kind gedragsproblemen? Dat kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf.Meer informatie over Kinderen met een gedragsprobleem en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Is uw kind bang of verlegen? Heeft uw kind faalangst of psychische klachten? Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf.Meer informatie over Weerbaarheid en psychische klachten bij kinderen en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Een medisch kinderdagverblijf verzorgt dagopvang voor kinderen van 0 tot 7 jaar met een ernstige achterstand in hun ontwikkeling.Meer informatie over Medisch kinderdagverblijf en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Voorschoolse educatie is er voor kinderen met een (mogelijke) achterstand van 2,5 jaar tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is er voor kinderen van 4 tot 6 jaar.Meer informatie over Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? Vindt u opvoeden soms lastig? Er zijn verschillende organisaties die u verder kunnen helpen.Meer informatie over Vragen over opvoeden en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven.Meer informatie over Passend en speciaal onderwijs en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen bij pleegzorg.Meer informatie over Hulp bij pleegzorg en organisaties die daarbij kunnen helpen.

Lopen er dingen niet goed op school? Zit uw kind niet goed in zijn vel? Helpt een gesprek met de leerkracht van uw kind niet of is er meer aan de hand?Meer informatie over Hulp bij problemen op school en organisaties die daarbij kunnen helpen.